Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: november 2021

Skin Resolution kan niet bestaan zonder persoonsgegevens te verwerken. Als jij ons een vraag stuurt, op onze website surft of onze salon bezoekt deel je automatisch persoonsgegevens met ons. Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk om met jouw gegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen op welke wijze wij jouw persoonsgegevens verwerken. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:
Skin Resolution
Meijersweg 17
7553 AX Hengelo

Functionaris Gegevensbescherming:
Nadia Kool
info@skinresolution.nl
06 26 41 74 70

Waarom verwerkt Skin Resolution jouw persoonsgegevens?

Voor een zo optimaal mogelijke dienstverlening is het voor Skin Resolution noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Skin Resolution verwerkt onder andere persoonsgegevens omdat:

 • Jij persoonsgegevens met ons deelt en toestemming hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens;
 • Het noodzakelijk is om gegevens te verwerken om een opdracht of overeenkomst uit te voeren;
 • Het noodzakelijk is om gegevens te verwerken om jouw gerechtvaardigde belang te behartigen;
 • Het noodzakelijk is om gegevens te verwerken omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website en webshop van Skin Resolution hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat Skin Resolution zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld, neem dan contact met ons op via info@skinresolution.nl, wij verwijderen dan de verzamelde informatie.

Wanneer verwerkt Skin Resolutions jouw persoonsgegevens?

1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt

Skin Resolution helpt je graag als je een vraag hebt. Als je contact met ons opneemt deel je automatisch (enkele) persoonsgegevens met ons. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn slaan wij een aantal gegevens van je op zodat wij, bij een volgend contact moment, weten wat wij de vorige keer hebben besproken. Als je ons belt, mailt, een Whatsapp bericht stuurt, via social media benaderd, ons een brief stuurt of op een andere wijze contact met ons zoekt slaan wij de volgende gegevens op:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Jouw vraag/bericht en de daaruit voortgekomen informatie

2. Als je een (online) behandeling bij ons boekt

Skin Resolution maakt gebruik van een (online) boekingssysteem en digitale agenda. Als je een behandeling boekt bij Skin Resolution deel je persoonsgegevens met ons. Je kunt zelfs een account bij ons aanmaken. Het is voor ons immers belangrijk om te weten wie je bent, wanneer je komt en welke behandeling je wenst te ontvangen. Om ons zo goed mogelijk op de behandeling voor te bereiden slaan we de volgende gegevens op:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Behandeldatum
 • Soort behandeling
 • Overige door jou aangeleverde persoonsgegevens

3. Als je een bestelling plaatst in onze (web)shop

Als je één of meerdere producten koopt in onze (web)shop verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (indien opgegeven)
 • Betaalgegevens
 • Overige door jou aangeleverde persoonsgegevens

4. Om een factuur, herinnering of aanmaning te sturen

Als je producten en/of diensten afneemt bij Skin Resolution volgt een betaalverzoek. Als wij je een betaalverzoek, factuur, herinnering of aanmaning sturen verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Klantnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Datum en beschrijving levering of dienst
 • (indien van toepassing) bedrijfsgegevens
 • (indien van toepassing) Kamer van Koophandel nummer

5. Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten via onze nieuwsbrief

Als je hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven van alle nieuwtjes rondom Skin Resolution zullen wij jou met regelmaat een nieuwsbrief sturen in de vorm van een e-mail. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

Delen wij persoonsgegevens met derden?
Skin Resolution verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Skin Resolution blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Partners waar Skin Resolution gegevens mee deelt voor het uitvoeren van onze dienstverlening zijn onder andere partijen die:

 • Onze nieuwsbrieven versturen
 • Onze post en pakketten versturen (PostNL, DHL)
 • Onze boekhouding verzorgd
 • Onze webhosting verzorgd

Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Skin Resolution neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Skin Resolution bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uiteraard kun je ons altijd verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen door een e-mail te sturen naar info@skinresolution.nl

Facturen en offertes
Skin Resolution hanteert de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor facturen en offertes. Als de wettelijke bewaartermijn is verstreken worden jouw gegevens verwijderd.

Skin Resolution (online) boekingsaccount

Skin Resolution maakt gebruik van een online boekingssysteem voor het maken van afspraken. De door jouw ingevulde persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd in ons boekingssysteem bewaard.

Skin Resolution webshopaccount

Skin Resolution maakt gebruik van een online webshop accountsysteem waarvoor jij je kunt aanmelden om bestellingen bij ons te plaatsen. De door jouw ingevulde persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd in ons webshop systeem bewaard.

E-mail, WhatsApp en andere contactverzoeken

Skin Resolution streeft ernaar om jouw berichten z.s.m. af te handelen. Na afhandelen worden jouw berichten gearchiveerd en voor onbepaalde tijd bewaard.

Skin Resolution nieuwsbrief

Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Na uitschrijving van de nieuwsbrief worden jouw persoonsgegevens (automatisch) verwijderd.

Welke cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wij?
Skin Resolution gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Skin Resolution gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we jou eventueel op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
Skin Resolution neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een versleutelde verbinding met een SSL-certificaat (dat kan je zien aan de ‘https’ in de adresbalk van je browser).

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@skinresolution.nl.

Wil jij je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Skin Resolution en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@skinresolution.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Skin Resolution wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze verklaring
Skin Resolution heeft het recht om de inhoud van deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen i.v.m. nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen de salon of webshop van Skin Resolution.

Contact
Mocht je naar aanleiding van bovenstaande privacyverklaring vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via info@skinresolution.nl

Skin Resolution staat geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 69618577